تمامی محصولات چوبی گرین ویتا از مرغوبترین و باکیفیت ترین چوبهای موجود تهییه و تولید گردیده اند. محصولات گرین ویتا کاملا طبیعی هستند و در فرآیند ساخت این محصولات از مواد شیمیایی استفاده نشده است. 

تمامی محصولات سازگاری کامل با طبیعت را دارند و هیچ گونه اسیبی به طبیعت نمی رسانند.